Runinskrifter.net

339 †

Även känd som B 695, L 801.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 11′ 46.0″17° 26′ 27.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65650301593480
SWEREF99TM
xy
6564442639423
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6394236564442
GeoHash
u6s2ubk4ku
GeoDNA
eaagctaggttaatttgagatg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Turinge kyrka
Socken:
Turinge socken
Härad:
Öknebo härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: