Runinskrifter.net

337

Objektuppgifter:

Föremål:
Portalsten
Nyckelord:
portalsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 25′ 18.6″16° 11′ 12.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65890921521666
SWEREF99TM
xy
6587626567346
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5673466587626
GeoHash
u6ed036v78
GeoDNA
eaagcgcttaggggtatactat

Lokalisering:

Placering:
I södra ytterväggen.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Torpa kyrka
Socken:
Torpa socken
Härad:
Åkerbo härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

1150–1200

Medeltid; 1150–1200

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: