Runinskrifter.net

336

Även känd som Bautil 1143, Liljegren 994.

Objektuppgifter:

Föremål:
Jordfast stenblock
Nyckelord:
block, sten, stenblock
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 25′ 11.5″16° 6′ 9.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65888471516883
SWEREF99TM
xy
6587323562568
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5625686587323
GeoHash
u6e6n3j3xz
GeoDNA
eaagcgctgcttggtcgtgtcc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Kungsör
Socken:
Kung Karls socken
Härad:
Åkerbo härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025710 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: