Runinskrifter.net

333

Även känd som B 698, L 968.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 16′ 25.9″17° 7′ 55.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65732971575648
SWEREF99TM
xy
6572490621497
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6214976572490
GeoHash
u6s1jy7p5p
GeoDNA
eaagctagggcgtccgtcaaat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ärja ödekyrka
Socken:
Åkers socken
Härad:
Åkers härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten vid Ärja ödekyrka – Sörmlands museum;

URI | Kringla | Källa
Runsten vid Ärja ödekyrka – Sörmlands museum; 1969

URI | Kringla | Källa
Runsten vid Ärja ödekyrka – Sörmlands museum; 1969

URI | Kringla | Källa
Sö333 Ärja"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-11-19"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: