Runinskrifter.net

332

Objektuppgifter:

Föremål:
Jordfast stenblock
Nyckelord:
block, sten, stenblock
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D3E7F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 16′ 10.4″17° 6′ 8.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65727841573964
SWEREF99TM
xy
6571957619820
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6198206571957
GeoHash
u6s1jjtqpj
GeoDNA
eaagctagggcgtagcatactt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Skämby
Socken:
Åkers socken
Härad:
Åkers härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025810 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: