Runinskrifter.net

331

Objektuppgifter:

Föremål:
Jordfast stenblock
Nyckelord:
block, sten, stenblock
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr2, Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 16′ 10.5″17° 6′ 7.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65727881573953
SWEREF99TM
xy
6571961619809
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6198096571961
GeoHash
u6s1jjtq6s
GeoDNA
eaagctagggcgtagcatacgt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Skämby
Socken:
Åkers socken
Härad:
Åkers härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025809 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025813 – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Sö331 Skämby – Kennerstedt, Lars; Riksantikvarieämbetet; 2016-11-23
PD
URI | Kringla | Källa
Sö331 Skämby – Kennerstedt, Lars; Riksantikvarieämbetet; 2016-11-23
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: