Runinskrifter.net

329 †

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D5F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 16′ 38.2″17° 6′ 10.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65736461573993
SWEREF99TM
xy
6572819619839
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6198396572819
GeoHash
u6s1jpn51w
GeoDNA
eaagctagggcgtaactggaag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Åkers kyrka
Socken:
Åkers socken
Härad:
Åkers härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: