Runinskrifter.net

328

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråsten
Nyckelord:
sten: gråsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 22′ 38.9″17° 3′ 30.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65847561571238
SWEREF99TM
xy
6583892616950
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6169506583892
GeoHash
u6s1u1mdc2
GeoDNA
eaagctagggcaaggcgctaga

Lokalisering:

Placering:
Ett fragment av stenen förvaras i Roggeborgen i Strängnäs.
Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Tynäs
Socken:
Aspö socken (tidigare: Strängnäs landsförsamling)
Härad:
Åkers härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fornlämning – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: