Runinskrifter.net

325

Även känd som Bautil 709, Liljegren 965.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 21′ 35.9″16° 54′ 33.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65826591562791
SWEREF99TM
xy
6581693608532
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6085326581693
GeoHash
u6s18y0uvn
GeoDNA
eaagctagggaagccgggctta

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Härads kyrka
Socken:
Härads socken
Härad:
Åkers härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025641 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: