Runinskrifter.net

324

Även känd som Bautil 706, Liljegren 964.

Objektuppgifter:

Föremål:
Jordfast stenblock
Nyckelord:
block, sten, stenblock
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1?B1D1E6, E8, E9?F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 26′ 36.1″16° 47′ 5.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65918361555577
SWEREF99TM
xy
6590779601210
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6012106590779
GeoHash
u6efjvq69k
GeoDNA
eaagcgcttctgtctctagcga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Åsby
Socken:
Helgarö socken
Härad:
Åkers härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Övriga anmärkningar:

Nonsens? Bild av mansfigur.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Sö324 Åsby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-05
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö324 Åsby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-05
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö324 Åsby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-05
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö324 Åsby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-05
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö324 Åsby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-05
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö324 Åsby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-05
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö324 Åsby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-05
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö324 Åsby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-05
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö324 Åsby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-05
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö324 Åsby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-05
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö324 Åsby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-05
CC-BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: