Runinskrifter.net

323 †

Även känd som B 705, L 963.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 26′ 42.9″16° 47′ 22.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65920501555850
SWEREF99TM
xy
6590997601480
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6014806590997
GeoHash
u6efnj9vds
GeoDNA
eaagcgcttcttgagaatctac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Åsby
Socken:
Helgarö socken
Härad:
Åkers härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: