Runinskrifter.net

322

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Även känd som Bautil 708, Liljegren 961.

Objektuppgifter:

Föremål:
Ristad sten
Nyckelord:
ristad sten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B2C9, C10D1, D2F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 27′ 6.1″16° 51′ 24.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65928271559645
SWEREF99TM
xy
6591819605264
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6052646591819
GeoHash
u6efpwfenq
GeoDNA
eaagcgcttctttcagcatact

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Stora Väsby
Socken:
Fogdö socken
Härad:
Åkers härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025961 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025960 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: