Runinskrifter.net

321

Även känd som Bautil 707, Liljegren 962.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 25′ 33.0″16° 55′ 49.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65900141563866
SWEREF99TM
xy
6589058609517
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6095176589058
GeoHash
u6s4160k83
GeoDNA
eaagctaggaggtgcgggatga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Kråktorp
Socken:
Fogdö socken
Härad:
Åkers härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025958 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: