Runinskrifter.net

320

Även känd som Bautil 823, Liljegren 913.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 57′ 20.5″16° 44′ 53.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65374841554270
SWEREF99TM
xy
6536433600560
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6005606536433
GeoHash
u67zmhe9v3
GeoDNA
eaagcgtccccgcaggcttgca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Stäringe
Socken:
Årdala socken
Härad:
Villåttinge härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025819 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM X1314-80 – Foto: Iwar Nilsson/Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum; 1922-05-25
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: