Runinskrifter.net

318

Även känd som B 825, L 914.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A5?B1D1F2

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 1′ 8.4″16° 49′ 3.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65445941558152
SWEREF99TM
xy
6543587604355
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6043556543587
GeoHash
u67zy8n4sd
GeoDNA
eaagcgtcccccatgttggata

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Sund
Socken:
Helgesta socken
Härad:
Villåttinge härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Sö318 Sund – Brate, Erik; Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa
Sö318 Sund – Brate, Erik; Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa
Sö318 Sund – Faith-Ell, Harald; Riksantikvarieämbetet; 1930-06-17
PD
URI | Kringla | Källa
Sö318 Sund – Faith-Ell, Harald; Riksantikvarieämbetet; 1933-07-01
PD
URI | Kringla | Källa
SLM A5-408 – Sörmlands museum; 1954
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025624 – Sörmlands museum; 1954
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A5-409 – Sörmlands museum; 1954
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025623 – Sörmlands museum; 1954
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025625 – Sörmlands museum; 1954
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A5-406 – Sörmlands museum; 1954
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025631 – Sörmlands museum; 1954
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A5-410 – Sörmlands museum; 1954
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A5-407 – Sörmlands museum; 1954
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025630 – Foto: Carl Fries; Sörmlands museum; 1954
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM S21-83-10 – Foto: Magnus Josephson/Södermanlands museum; Sörmlands museum; 1983
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: