Runinskrifter.net

317 †

Även känd som Bautil 826, Liljegren 911.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 2′ 30.4″16° 35′ 2.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65469521544711
SWEREF99TM
xy
6545782590891
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5908916545782
GeoHash
u67zckhp7c
GeoDNA
eaagcgtcccaacattggaaat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Öja backe
Socken:
Flens socken
Härad:
Villåttinge härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.