Runinskrifter.net

316 †

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 9′ 26.9″16° 47′ 40.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65600001556600
SWEREF99TM
xy
6558968602617
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6026176558968
GeoHash
u6ebw1m37d
GeoDNA
eaagcgcttttcgggcgcgtat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Vadsbro
Socken:
Dunkers socken
Härad:
Villåttinge härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: