Runinskrifter.net

315

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 9′ 42.7″16° 41′ 58.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65604101551163
SWEREF99TM
xy
6559312597178
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5971786559312
GeoHash
u6ebs404z8
GeoDNA
eaagcgcttttaggaggggatc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Sundby
Socken:
Dunkers socken
Härad:
Villåttinge härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.