Runinskrifter.net

314

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 25′ 18.8″16° 28′ 6.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65892221537661
SWEREF99TM
xy
6587949583332
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5833326587949
GeoHash
u6ednc2j8b
GeoDNA
eaagcgcttattgttagaagaa

Lokalisering:

Placering:
Nu i vapenhuset.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Torshälla kyrka
Socken:
Torshälla
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025887 – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025886 – Sörmlands museum; 1953
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: