Runinskrifter.net

313

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Även känd som B 1144, B 829.

Förhållanden:

Utgör ett monument tillsammans med Sö 311 och Sö 312.

Objektuppgifter:

Föremål:
Bergvägg
Nyckelord:
bergvägg, vägg
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 11′ 45.7″17° 36′ 48.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65652741603329
SWEREF99TM
xy
6564805649266
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6492666564805
GeoHash
u6s8bb39v7
GeoDNA
eaagctagtggaattggctgca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Vid gamla Turingevägen
Socken:
Södertälje
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental, fyrfotadjur. Parsten till Sö 312.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Gamla Turingevägen – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Gamla Turingevägen – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
SLM M025883 – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Sö311, Sö312, Sö313 Holmfastristningen – Faith-Ell, Harald; Riksantikvarieämbetet; 1930-06-21
PD
URI | Kringla | Källa
Holmfastristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-04-28
CC BY
URI | Kringla | Källa
Holmfastristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-04-28
CC BY
URI | Kringla | Källa
Holmfastristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-04-28
CC BY
URI | Kringla | Källa
Holmfastristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-04-28
CC BY
URI | Kringla | Källa
Holmfastristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-05-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
Holmfastristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-05-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
Holmfastristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-05-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
Holmfastristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-05-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
Holmfastristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-05-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
Holmfastristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-05-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
Holmfastristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-05-18
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: