Runinskrifter.net

31

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Rödaktig granit
Nyckelord:
sten: granit, rödaktig granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 57′ 43.9″17° 31′ 43.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65391021599159
SWEREF99TM
xy
6538591645413
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6454136538591
GeoHash
u6krqvezwg
GeoDNA
eaagctgaacctactactcccc

Lokalisering:

Placering:
Ett fragment vid Nora, ett vid Björksta och ett i SHM (19224).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Nora
Socken:
Trosa-Vagnhärad (tidigare: Vagnhärads socken)
Härad:
Hölebo härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Övriga anmärkningar:

Två fragment påträffade 1959.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Arkeologi – Sörmlands museum; 1959
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025771 – Sörmlands museum; 1959
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö 31 Nora – Kennerstedt, Lars; Riksantikvarieämbetet; 2016-11-23
PD
URI | Kringla | Källa
Sö 31 Nora – Kennerstedt, Lars; Riksantikvarieämbetet; 2016-11-23
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: