Runinskrifter.net

307

Även känd som B 831, L 796.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråsten
Nyckelord:
sten: gråsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 10′ 52.2″17° 39′ 55.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65637001606350
SWEREF99TM
xy
6563268652305
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6523056563268
GeoHash
u6s89vxe4x
GeoDNA
eaagctagtggatctccttaat

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 11′ 30.2″17° 36′ 58.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65648001603510
SWEREF99TM
xy
6564333649452
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6494526564333
GeoHash
u6s88zebcf
GeoDNA
eaagctagtggagccactttga

Lokalisering:

Placering:
Friluftsmuseet i Södertälje.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Igelsta kvarn
Socken:
Södertälje
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Övriga anmärkningar:

Igelsta ligger i Östertälje sn.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Torekällbergets friluftsmuseum – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: