Runinskrifter.net

306

Även känd som B 827, L 818.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 13′ 2.1″17° 46′ 47.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65679081612769
SWEREF99TM
xy
6567552658671
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6586716567552
GeoHash
u6s8us4vs1
GeoDNA
eaagctagtgtaacggtgctca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Söderby krog
Socken:
Salems socken
Härad:
Svartlösa härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM X997-80 – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025421 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025423 – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: