Runinskrifter.net

303

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 14′ 47.4″17° 43′ 40.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65710781609708
SWEREF99TM
xy
6570684655572
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6555726570684
GeoHash
u6s953mpch
GeoDNA
eaagctagtgattgtcgcaaaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Bornö
Socken:
Salems socken
Härad:
Svartlösa härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: