Runinskrifter.net

301

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr2, Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 13′ 47.5″18° 4′ 25.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65698461629509
SWEREF99TM
xy
6569692675382
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3330436569313
GeoHash
u6sbgq2yzx
GeoDNA
eaagctagttgccacggacctc

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 13′ 44.9″18° 4′ 22.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65697621629463
SWEREF99TM
xy
6569607675337
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3329916569232
GeoHash
u6sbgq26et
GeoDNA
eaagctagttgccacggagcgc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Ågesta bro
Socken:
Huddinge socken
Härad:
Svartlösa härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Ågesta bro – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runsten – Foto: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA); Riksantikvarieämbetet;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten – Foto: Jan Lindberg/Föreningen Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.