Runinskrifter.net

30

Även känd som Bautil 775, Liljegren 853.

Objektuppgifter:

Föremål:
Nedre delen av en runsten
Nyckelord:
del, runsten, sten
Material:
Gråsten
Nyckelord:
sten: gråsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 57′ 58.4″17° 32′ 28.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65395701599872
SWEREF99TM
xy
6539068646120
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6461206539068
GeoHash
u6krrnmph7
GeoDNA
eaagctgaacctcaatgcaacg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Nora
Socken:
Trosa-Vagnhärad (tidigare: Vagnhärads socken)
Härad:
Hölebo härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Övriga anmärkningar:

Restes 1938.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025766 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Sö30 Nora – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-04-26
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö30 Nora – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-04-26
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö30 Nora – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-04-26
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö30 Nora – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-04-26
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö30 Nora – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-04-26
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö30 Nora – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-04-26
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö30 Nora – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-04-26
CC-BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: