Runinskrifter.net

3

Även känd som Bautil 714, Liljegren 920.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1D3E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 5′ 24.7″17° 7′ 9.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65528261575325
SWEREF99TM
xy
6552023621422
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6214226552023
GeoHash
u6s0jt1c6e
GeoDNA
eaagctagggtgtcgagtttat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Vänga
Socken:
Björnlunda socken
Härad:
Daga härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: