Runinskrifter.net

299

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 14′ 23.9″17° 59′ 6.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65708021624414
SWEREF99TM
xy
6570586670277
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6702776570586
GeoHash
u6sc1223y6
GeoDNA
eaagctagttagtgtggagtcc

Lokalisering:

Placering:
Inmurad i södra ytterväggen.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Huddinge kyrka
Socken:
Huddinge socken
Härad:
Svartlösa härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Huddinge kyrka – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
SLM M025634 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Huddinge kyrka – Ingvar Lundkvist; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
SLM M025633 – Sörmlands museum; 1959
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: