Runinskrifter.net

297

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2, A5B1C6, C7D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 7′ 50.1″17° 50′ 0.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65583481616131
SWEREF99TM
xy
6558036662147
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6621476558036
GeoHash
u6s8mu6h8k
GeoDNA
eaagctagtgtgcctgtaagga

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 7′ 59.3″17° 50′ 0.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65586321616110
SWEREF99TM
xy
6558320662123
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6621236558320
GeoHash
u6s8mucge2
GeoDNA
eaagctagtgtgcctgactcac

Lokalisering:

Placering:
Vid Grödinge bygdegård.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Uppinge
Socken:
Grödinge socken
Härad:
Svartlösa härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Övriga anmärkningar:

Stenen har ingen fot och har tydligen endast legat.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025974 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Uppinge – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: