Runinskrifter.net

295 †

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 9′ 58.5″17° 44′ 32.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65621651610800
SWEREF99TM
xy
6561787656772
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6567726561787
GeoHash
u6s8edzsmh
GeoDNA
eaagctagtggcttatcccgtg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Skälby (nu Lövstalund)
Socken:
Grödinge socken
Härad:
Svartlösa härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Enligt Lerche Nielsen 2010:230 har inskriften ej återfunnits i Peringskiölds anteckningar F h 31. Jämför Dybecks Svenska Run-urkunder 2, 1857, s. 409. Inskriften får tills vidare anses för osäker.

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.