Runinskrifter.net

294 †

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 8′ 10.7″17° 41′ 46.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65587551608257
SWEREF99TM
xy
6558348654271
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6542716558348
GeoHash
u6s86tqjfr
GeoDNA
eaagctagtggtacgctaagac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hallsveden
Socken:
Grödinge socken
Härad:
Svartlösa härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: