Runinskrifter.net

292

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B1D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 5′ 42.9″17° 53′ 20.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65545101619435
SWEREF99TM
xy
6554239665497
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6654976554239
GeoHash
u6s8pjfqz2
GeoDNA
eaagctagtgtttagacaactc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Bröta
Socken:
Grödinge socken
Härad:
Svartlösa härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Bröta – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Sö292 Grödinge, Bröta – Kennerstedt, Lars; Riksantikvarieämbetet; 2016-02-02
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: