Runinskrifter.net

291

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 8′ 35.7″17° 47′ 12.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65596791613419
SWEREF99TM
xy
6559334659420
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6594206559334
GeoHash
u6s8ky8n3q
GeoDNA
eaagctagtgtgaccgagaagg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Grödinge kyrka
Socken:
Grödinge socken
Härad:
Svartlösa härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025973 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Grödinge kyrka – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: