Runinskrifter.net

29 †

Även känd som B 777, L 855.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 57′ 48.3″17° 31′ 39.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65392391599096
SWEREF99TM
xy
6538728645348
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6453486538728
GeoHash
u6krqvgnye
GeoDNA
eaagctgaacctactaccaatc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Nora
Socken:
Trosa-Vagnhärad (tidigare: Vagnhärads socken)
Härad:
Hölebo härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: