Runinskrifter.net

289

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C6, C7D1E2F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 11′ 15.7″17° 53′ 57.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65648231619690
SWEREF99TM
xy
6564552665627
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6656276564552
GeoHash
u6s8xqcc62
GeoDNA
eaagctagtgtctacgacttat

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 12′ 20.9″17° 51′ 0.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65667541616817
SWEREF99TM
xy
6566447662731
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6627316566447
GeoHash
u6s8y4n4b5
GeoDNA
eaagctagtgtcagattggaga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Spåntorp, Hamra
Socken:
Botkyrka socken
Härad:
Svartlösa härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Alfa Laval – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Hamra – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
SLM M025943 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: