Runinskrifter.net

288

Även känd som Bautil 685, Liljegren 816.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 13′ 18.7″17° 49′ 54.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65685111615725
SWEREF99TM
xy
6568191661618
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6616186568191
GeoHash
u6s8vv0b2v
GeoDNA
eaagctagtgtacctaggttgg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Hågelby
Socken:
Botkyrka socken
Härad:
Svartlösa härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Hågelby – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Hågelby – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: