Runinskrifter.net

285

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 14′ 20.3″17° 49′ 7.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65703921614915
SWEREF99TM
xy
6570061660786
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6607866570061
GeoHash
u6s9j2p5vx
GeoDNA
eaagctagtgcgtgttttgaca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Botkyrka kyrka
Socken:
Botkyrka socken
Härad:
Svartlösa härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025938 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025942 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Botkyrka kyrka – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.