Runinskrifter.net

281

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 22′ 31.9″17° 2′ 1.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65845161569842
SWEREF99TM
xy
6583635615558
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6155586583635
GeoHash
u6s1g8gxe6
GeoDNA
eaagctagggacctggcccaac

Lokalisering:

Placering:
Inmurad i västra gaveln.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Strängnäs domkyrka
Socken:
Strängnäs
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Övriga anmärkningar:

Avslutande och inledande ... inlagda efter plansch 139.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025874 – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025876 – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: