Runinskrifter.net

279

Även känd som Bautil 701, Liljegren 959.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 22′ 31.0″17° 2′ 1.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65844871569836
SWEREF99TM
xy
6583606615552
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6155526583606
GeoHash
u6s1g8gw0d
GeoDNA
eaagctagggacctggcccagg

Lokalisering:

Placering:
Domkyrkoplanteringen
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Strängnäs domkyrka
Socken:
Strängnäs
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025879 – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Sö279 Strängnäs domkyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1988-07-29
CC-BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: