Runinskrifter.net

278

Även känd som B 702, L 956.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Jotnisk sandsten
Nyckelord:
sten: jotnisk sandsten, sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 22′ 31.4″17° 2′ 2.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65845001569857
SWEREF99TM
xy
6583619615573
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6155736583619
GeoHash
u6s1g8gy9r
GeoDNA
eaagctagggacctggccccga

Lokalisering:

Placering:
Inmurad i södra ytterväggen.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Strängnäs domkyrka
Socken:
Strängnäs
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Inmurad runsten. – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM X1754-80 – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Sö278 Strängnäs domkyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1988-07-29
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö278 Strängnäs domkyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1988-07-29
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö278 Strängnäs domkyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1988-07-29
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö278 Strängnäs domkyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1988-07-29
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö278 Strängnäs domkyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1992-07-21
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö278 Strängnäs domkyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1992-07-21
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö278 Strängnäs domkyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1992-07-21
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö278 Strängnäs domkyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-04-11
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö278 Strängnäs domkyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-04-11
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö278 Strängnäs domkyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-04-11
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö278 Strängnäs domkyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-04-11
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö278 Strängnäs domkyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-04-11
CC BY
URI | Kringla | Källa
Runsten Sö 278"@sv – Anna Ulfhielm"@sv; Anna Ulfhielm"@sv; 2019-02-25"@sv
©
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: