Runinskrifter.net

277

Även känd som Bautil 704, Liljegren 957.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 22′ 32.3″17° 2′ 1.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65845261569842
SWEREF99TM
xy
6583645615558
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6155586583645
GeoHash
u6s1g95857
GeoDNA
eaagctagggacctgatttggt

Lokalisering:

Placering:
Inmurad i västra gaveln.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Strängnäs domkyrka
Socken:
Strängnäs
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Övriga anmärkningar:

M.G. Larsson (2002) föreslår att runföljden u--r ska rekonstrueras [aim]u[nt]r och att slutet alternativt ska tolkas "blir ingen Ingvars like".

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025873 – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: