Runinskrifter.net

275

Även känd som B 703, L 960.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 22′ 28.2″17° 1′ 55.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65844001569750
SWEREF99TM
xy
6583518615467
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6154676583518
GeoHash
u6s1g8f3sg
GeoDNA
eaagctagggacctggcagtca

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 22′ 31.3″17° 2′ 0.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65844961569823
SWEREF99TM
xy
6583615615539
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6155396583615
GeoHash
u6s1g8gqe3
GeoDNA
eaagctagggacctggccacgc

Lokalisering:

Placering:
Domkyrkoplanteringen
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Nabbhagen
Socken:
Strängnäs
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten Sö 275"@sv – Anna Ulfhielm"@sv; Anna Ulfhielm"@sv; 2019-02-25"@sv
©
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: