Runinskrifter.net

274

Även känd som Bautil 136, Liljegren 364.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B1D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 19′ 21.2″18° 4′ 19.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65801631629048
SWEREF99TM
xy
6580000674796
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3333876579631
GeoHash
u6sc7prdfs
GeoDNA
eaagctagttatcaactctagc

Lokalisering:

Placering:
Nu på Stockholms medeltidsmuseum.
Ursprunglig plats:
Nej; Okänd

Proveniens:

Plats:
Södersluss
Socken:
Stockholm
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Övriga anmärkningar:

Under B 136 beskrivs även U 53.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Sö274 Södersluss – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-01-15
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö274 Södersluss – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-01-15
CC-BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: