Runinskrifter.net

273

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråsten
Nyckelord:
sten: gråsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A5B1C8, C9D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 7′ 54.2″18° 11′ 30.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65591521636626
SWEREF99TM
xy
6559087682626
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3393056558101
GeoHash
u6sbmuwg1z
GeoDNA
eaagctagtttgccttcgtcag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Valsta
Socken:
Österhaninge socken
Härad:
Sotholms härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Valsta – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Valsta – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
SLM M026032 – Foto: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA); Riksantikvarieämbetet;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Valsta – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
SLM M026033 – Foto: Göran Gelotte; Sörmlands museum; 1960
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Sö273 Valsta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-07-28
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö273 Valsta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-07-28
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö273 Valsta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-07-28
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö273 Valsta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-07-28
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö273 Valsta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2008-02-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö273 Valsta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2008-02-18
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: