Runinskrifter.net

272

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr1, Pr2.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 11′ 14.6″18° 9′ 22.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65652781634377
SWEREF99TM
xy
6565184680304
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3375406564381
GeoHash
u6sbtnszrp
GeoDNA
eaagctagtttataatagccct

Lokalisering:

Placering:
I en åker 400m norr Söderby gård.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Upp-Norrby
Socken:
Österhaninge socken
Härad:
Sotholms härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Söderby – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
SLM M026030 – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M026029 – Foto: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA); Riksantikvarieämbetet; 1930
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: