Runinskrifter.net

269

Även känd som Bautil 668, Liljegren 819.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråsten
Nyckelord:
sten: gråsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr1, Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B1D1E9F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 10′ 1.2″18° 8′ 28.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65629791633592
SWEREF99TM
xy
6562876679547
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3365796562151
GeoHash
u6sbsg1by9
GeoDNA
eaagctagtttagtcagttttc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Söderby malm
Socken:
Österhaninge socken
Härad:
Sotholms härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Österhaninge – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Handen – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Österhaninge – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
SLM M026021 – Foto: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA); Riksantikvarieämbetet; 1930
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M026022 – Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygdsförbund; Södermanlands hembygdsförbund; 1930
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: