Runinskrifter.net

268

Även känd som L 825.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljusgrå gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs, ljusgrå gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr1.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 10′ 58.4″18° 9′ 20.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65647751634357
SWEREF99TM
xy
6564681680290
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3374816563881
GeoHash
u6sbtjumpx
GeoDNA
eaagctagtttatagcaaatct

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Söderby
Socken:
Österhaninge socken
Härad:
Sotholms härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1040

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Söderby – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runsten i Söderby år 1930 – Foto: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA); Riksantikvarieämbetet; 1930
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten i Söderby år 1960 – Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygsförbund; Södermanlands hembygsförbund; 1960
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten i Söderby år 1960 – Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygsförbund; Södermanlands hembygsförbund; 1960
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: