Runinskrifter.net

266

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråsten
Nyckelord:
sten: gråsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A5B3D1F3G6

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 8′ 6.2″18° 10′ 51.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65595001636000
SWEREF99TM
xy
6559428681996
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3387086558496
GeoHash
u6sbmtpn86
GeoDNA
eaagctagtttgccgcttaaga

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 7′ 49.5″18° 11′ 5.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65589941636243
SWEREF99TM
xy
6558925682245
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3389116557973
GeoHash
u6sbmu3gey
GeoDNA
eaagctagtttgcctggctcac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Sanda
Socken:
Österhaninge socken
Härad:
Sotholms härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Övriga anmärkningar:

Källström (2007a:127) tar upp möjligheten att slutet kan tolkas "ok at AnundaR Asbiorn", dvs "och efter Anunds Åsbjörn".

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Sanda – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Sanda – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
SLM M026019 – Foto: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA); Riksantikvarieämbetet; 1930
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: