Runinskrifter.net

265

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråsten
Nyckelord:
sten: gråsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A5B1C6, C7D1, D4F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 8′ 37.3″18° 12′ 23.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65605151637421
SWEREF99TM
xy
6560459683404
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3402036559397
GeoHash
u6sbqqc8cn
GeoDNA
eaagctagttttaacgactgga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Högsta
Socken:
Österhaninge socken
Härad:
Sotholms härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M026018 – Foto: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA); Riksantikvarieämbetet; 1930
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: