Runinskrifter.net

262

Även känd som Bautil 664, Liljegren 823.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråsten
Nyckelord:
sten: gråsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D1E4F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 6′ 8.5″18° 9′ 46.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65558251635091
SWEREF99TM
xy
6555743681132
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3375176554904
GeoHash
u6sbjr3b3b
GeoDNA
eaagctagtttgtacagcttgg

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 6′ 22.7″18° 11′ 29.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65563211636713
SWEREF99TM
xy
6556258682747
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3391726555272
GeoHash
u6sbjzyxhj
GeoDNA
eaagctagtttgtccccacacg

Lokalisering:

Placering:
Vid infarten till Årsta gård.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Blista
Socken:
Österhaninge socken
Härad:
Sotholms härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Årsta – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
SLM M026014 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M026016 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM X1395-80 – Foto: Iwar Nilsson/Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum; 1924
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M026013 – Foto: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA); Riksantikvarieämbetet; 1930
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: